Chalo kutchi atak sodhi kadho

Advertisement
Chalo kutchi atak sodhi kadho...

1. Ek chokra nu naam
2. Badhu potanu
3. Gora nu kutchi opp.
4. Bhuli gaya pachi ya lagado
5. Kapada vagarna
6. Ek color ni pacha n lagado
7. Badha ni saree ma hoy
8. Gadi,takiye besi dhandho karnar
9. Kutch na ek gaam nu naam
10. Kutchi ma hinchka nakho and pachad ya
11. Krishna bhagvan
12. Ishwar ni pachad ... ... Ya lagado
13. mumbai ni ek pratisthit chasma ni dukan
14. Barakhadi na sharuaat na pratham 2 akshar
15. Shira ni ek vani pachad ya lagado
16. Ek fruit nu name jena pehla akshar par thi mindu kadhi nakho
17. Kutchi samaj ma chalta ek catteras nu name
18. English ma teacher ne java mate kaho
19. Kutch nu ek savari karvanu ek vahan
20. Muslim com ni ek jati
21. English ma kaho ame aaviye chiye
22. sheri nu guju kari pachad ya laga do

Click here for Answer

1. Rambhiya
2. Maru
3. Kariya
4. Visariya
5. Nagda
6. Lalan
7. Chheda
8. Sethiya
9. Dedhia
10. Lodaya
11. Nandu
12. Hariya
13. Gangar
14. Kakka
15. Lapsiya
16. Satra
17. Gala
18. Gosar
19. Gada
20. Vora
21. Vikam
22. Galiya