log apki jodi ko dekh k kya kahenge

Advertisement
QUESTION IS/

Reply iz must

Shadi vale din jab aap stage pe baithe honge,
To log apki jodi ko dekh k kya kahenge,

Select

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Click here for Answer

REPLY IS/

Shadi k bahut jaldi h....
q ?


1. langoor k haath angoor
2. made for each other
3. so sweet
4. ram aur sita
5. kya jodi h boss
6. jinn aur bhootni ki jodi
7. sexy couple
8. so bad
9. cartoon
10. ye kya namune hai..