MPSC/STI/PSI exam study ABCDEFGH

Advertisement
MPSC/STI/PSI exam study........ - फ़क्त हुशारच उत्तर देऊ शकतील…
एका घरात ABCDEFGH असे आठ मित्र राहत होते,
त्यापैकी
A - इस्त्री करत होता
B - कपडे धुत होता
C - बुद्धिबळ खेळत होता
D - अंघोळ करत होता
E - जेवण करत होता
F - अभ्यास करत होता
G - पेपर वाचत होता …
प्रश्न असा आहे H काय करत होत!.???
बघा निट विचार करुन उत्तर दया
Its having valid ans and not a joke

Answer : H - बुद्धिबळ खेळत होता C barobar