Kon Jasta Hushar aahe - 4 Friends in School

Advertisement

Kon Jasta Hushar aahe - 4 Friends in School

Kon Jasta Hushar aahe - 4 Friends in School

Let see who is smart in our group
🤪🤪🤪🤪

There were 4 friends in a school
1) Marathi
2) Hindi
3) English
4) Maths
One day all 4 went out to roam. They met with an accident.
All 4 shouted for help.

1) Marathi = Wachva Wachva
2) Hindi = Bachao Bachao
3) English = Help me Help me
Then say
4) Maths = ......
What did he say

Think and surely answer...
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

-- Actual Marathi version of puzzle --
बघूया कोण हुशार आहे आपल्या ग्रूप मध्ये
🤪🤪🤪🤪

एका शाळेत चार मित्र होते
1) - मराठी
2) - हिंदी
3) - इंग्रजी
4) - गणित
एके दिवशी चौघे ही बाहेर फिरायला गेले त्या वेळी अचानक पणे अपघात झाला.
त्यावेळी त्या चौघांनीही बाजूच्या लोकांना मदत मागितली

1) - मराठी = वाचवा वाचवा
2) - हिंदी  = बचाओ बचाओ
3) - इंग्रजी = हेल्प मी हेल्प मी 
तर सांगा
 4) - गणित = .............
काय म्हटलं असेल?

     विचार करून उत्तर नक्की द्या....

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔